2 Comments

SốNG Là PHải áC

January 28, 2020

Nhớ lúc trước 60s như kênh quốc dân. Càng ngày càng nhiều tin xàm có ai xem nữa đâu

Reply

Viet Lott444

January 28, 2020

hay

Reply

Leave a Reply