600 từ vựng thông dụng luyện thi TOEIC kèm hình ảnh minh hoạ, ví dụ, phát âm từ và ví dụ giọng Mỹ chuẩn.
Topic 1/50: CONTRACT. Download file pdf tại đây:

Danh sách từ:
1. abide by
2. agreement
3.assurance
4. cancellation
5. determine
6. engage
7. establish
8. obligate
9. party
10. provision
11. resolve
12. specific

Từ vựng được soạn theo danh mục từ trong cuốn sách 600 essential words for the TOEIC của NXB Barron. Ví dụ chỉ mang tính chất minh hoạ cách sử dụng từ, không theo chủ đề của cuốn sách.

Chúc thành công 🙂

JaCat

Nguồn:https://madisonrep.org/

6 Comments

Duc LV

February 14, 2020

To pass TOEIC new Format, VOCABULARY is IMPORTANT, you can learn 3000 WORDS for TOEIC by MIND MAP (learn easily, faster, remember longer): https://www.youtube.com/channel/UCCKBitELie2h4xmoccOLexg

Reply

Duc LV

February 14, 2020

To pass TOEIC new Format, VOCABULARY is IMPORTANT, you can learn 3000 WORDS for TOEIC by MIND MAP (learn easily, faster, remember longer): https://www.youtube.com/channel/UCCKBitELie2h4xmoccOLexg

Reply

Duc LV

February 14, 2020

To pass TOEIC new Format, VOCABULARY is IMPORTANT, you can learn 3000 WORDS for TOEIC by MIND MAP (learn easily, faster, remember longer): https://www.youtube.com/channel/UCCKBitELie2h4xmoccOLexg

Reply

Duc LV

February 14, 2020

To pass TOEIC new Format, VOCABULARY is IMPORTANT, you can learn 3000 WORDS for TOEIC by MIND MAP (learn easily, faster, remember longer): https://www.youtube.com/channel/UCCKBitELie2h4xmoccOLexg

Reply

Duc LV

February 14, 2020

To pass TOEIC new Format, VOCABULARY is IMPORTANT, you can learn 3000 WORDS for TOEIC by MIND MAP (learn easily, faster, remember longer): https://www.youtube.com/channel/UCCKBitELie2h4xmoccOLexg

Reply

Duc LV

February 14, 2020

To pass TOEIC new Format, VOCABULARY is IMPORTANT, you can learn 3000 WORDS for TOEIC by MIND MAP (learn easily, faster, remember longer): https://www.youtube.com/channel/UCCKBitELie2h4xmoccOLexg

Reply

Leave a Reply