Bài tập thực hành với các từ vựng mà các em được học trong lesson 1 Contract.
600 từ vựng Toeic cần thiết

600 từ vựng toeic cần thiết – lesson 1: Contract(PP học tư duy logic)

600 từ vựng Toeic cần thiết – Lesson 1 Contract : bài tập áp dụng

600 Từ vựng toeic cần thiết- lesson 2 : MARKETING(pp học logic)

600 từ vựng toeic cần thiết – Lesson 2 : MARKETING bài tập

600 từ vựng toeic cần thiết Lesson 3 : Warranty(PP học tư duy logic dễ hiểu)

600 Từ vựng toeic cần thiết Lesson 3 : Warranty bài tập

Ngữ pháp toeic : Comparison so sánh hơn

TOEIC – Phân biệt Trạng từ(adverb) và Tính từ(adjective) bài tập

Nguồn:https://madisonrep.org/

11 Comments

Đức Lê Văn

February 27, 2020

Ai cần thêm TỪ VỰNG, có thể học thêm TRang này, mình đang học để thi TOEIC format mới: https://www.youtube.com/watch?v=3f3okcZr-Y4

Reply

Đức Lê Văn

February 27, 2020

Ai cần thêm TỪ VỰNG, có thể học thêm TRang này, mình đang học để thi TOEIC format mới: https://www.youtube.com/watch?v=3f3okcZr-Y4

Reply

Đức Lê Văn

February 27, 2020

Ai cần thêm TỪ VỰNG, có thể học thêm TRang này, mình đang học để thi TOEIC format mới: https://www.youtube.com/watch?v=3f3okcZr-Y4

Reply

Đức Lê Văn

February 27, 2020

Ai cần thêm TỪ VỰNG, có thể học thêm TRang này, mình đang học để thi TOEIC format mới: https://www.youtube.com/watch?v=3f3okcZr-Y4

Reply

Đức Lê Văn

February 27, 2020

Ai cần thêm TỪ VỰNG, có thể học thêm TRang này, mình đang học để thi TOEIC format mới: https://www.youtube.com/watch?v=3f3okcZr-Y4

Reply

Đức Lê Văn

February 27, 2020

Để làm tốt TOEIC Format mới, TỪ VỰNG là QUAN TRỌNG, Mình
đang học thêm tại KÊNH này (3000 TỪ VỰNG để thi TOEIC bằng SƠ ĐỒ TƯ DUY –  Dễ học – Học nhanh – Dễ nhớ): https://www.youtube.com/watch?v=Ffr4aEzPJfA

Reply

Mart Jame

February 27, 2020

Amazing !

Reply

Bich Ngo

February 27, 2020

Hay lam co

Reply

tung xuan

February 27, 2020

thanks !

Reply

Nhung Nguyen

February 27, 2020

hay quá cô ơi

Reply

Vu Ngo

February 27, 2020

Cảm ơn cô !

Reply

Leave a Reply