BÀI 2: Hàm data, getonce để tính lũy kế trong Excel và Add-in A-Tools
+ Hàm DATA dùng sau từ khóa SELECT. Nhận giá trị tại vị trí dòng, cột của
mảng hai chiều (2D), mảng này là mảng kết quả trả về của hàm BS_SQL. Số cột của nó tùy vào danh sách biểu thức liệt sau từ khóa SELECT, cấu trúc: data(Row,Col)
– PrevRow: Trả về dòng liền trước
– Row: Trả về dòng đang hoạt động
– PrevCol: Trả về cột liền trước
– Col: Trả về cột đang hoạt động
+ GETONCE GetOnce(Expr) Nhận giá trị trong biểu thức Expr. Nó chỉ
nhận ở dòng đầu tiên trong mảng kết quả trả về bởi BS_SQL.
+ FORMULA dùng để nhận kết quả của công thức Excel
Bài tập 1: Lập sổ chi tiết hàng hóa gồm SO_CT, NGAY_CT,SLG, DON_GIA,THANH_TIEN, “Lũy kế”. Cột “Lũy kế” được tính bởi công thức
Slg luỹ kế cột j = Slg liền trước của cột j + Giá trị mới tại cột Slg
Bài tập 2: Lập sổ chi tiết hàng hóa gồm SO_CT, NGAY_CT, SLG,
DON_GIA,THANH_TIEN, “Lũy kế”. Cột “Lũy kế” được tính bởi công thức
Slg luỹ kế cột j =Tồn đầu + Slg liền trước của cột j + Giá trị mới tại cột Slg
Tồn đầu là 20 nằm ở G6.

Bài tập 3: Lập sổ chi tiết hàng hóa gồm SO_CT, NGAY_CT, SLG,
DON_GIA,THANH_TIEN, “Lũy kế”. Cột “Lũy kế” được tính bởi công thức
Slg luỹ kế cột j =Tồn đầu + Slg liền trước của cột j + Giá trị mới tại cột Slg
Tồn đầu là công thức Excel: 10+SUM(I2:I4)+G6
Bạn có thể tham gia khóa học “Tạo báo cáo động trong Excel và Add-in A-Tools” tại Bluesofts do TS.Nguyễn Duy Tuân kiêm giám đốc cty CP Bluesofts đào tạo.
ĐĂNG KÝ HỌC:

TÁC GIẢ:
Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về tác giả:
Hoàng Phong – Tel: 043.7917200 – 0164.973.7551
Email: [email protected] – Website:

Nguồn: https://madisonrep.org

Xem thêm bài viết khác: https://madisonrep.org/cong-nghe

1 Comment

Thị Diệu Huyền Trương

April 18, 2020

Anh Phong ơi, trong trường hợp muốn tính số dư lũy kế của sổ chi tiết có cả số dư bên Nợ và bên Có thì làm thế nào?

Reply

Leave a Reply