Học sử dụng các hàm CSDL với các phép tính nhiều điều, dữ liệu liên kết giữa các sheet, với cách làm trong Add-in A-Tools nên dữ liệu thống kê có thể lấy từ máy khác, file khác,…
1. Các hàm CSDL – Phép tính nhiều điều kiện: BS_DSUM,BS_DCOUNT,BS_DMIN,BS_DMAX,BS_DAVG,BS_DFUNC,BS_DVLOOKUP, BS_TABLE
2. Tự động tạo NAME theo bange dữ liệu: AutoNames()

(*) Các bài học khác của khóa học tại đây:

Bài 1 tại đây:

Nguồn:https://madisonrep.org/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://madisonrep.org/cong-nghe

4 Comments

Thi Lê

January 31, 2020

Nếu dùng BS_SQL có lấy được môt cột nhập và 1 cột Xuất không anh Tuân?

Reply

Khoa Bệnh nghề nghiệp - TT Kiểm soát bệnh tật TG

January 31, 2020

Anh Tuân có hàm BS_VLOOKUP không gửi cho mình tham khảo với.

Thanks!

Reply

mai Trieu

January 31, 2020

A Tuân ơi , cho e hỏi chút ạ , làm sao để tạo máy chủ dc ạ , vì khi e tạo máy chủ có hộp thoại hiện lên machine code ,k giống với quy trình tạo như video trước a hướng dẫn ạ ? Mong a giúp đỡ ạ , e cảm ơn !

Reply

Nguyen Duy Tuan

January 31, 2020

Phương pháp tạo báo cáo quản trị với Add-in A-Tools: Phương pháp Drilldown trong Excel
https://www.youtube.com/watch?v=jCB71lp1A3s

Reply

Leave a Reply