Bài giảng sinh học 9 Chương IV Bài 25 Thường biến
I – Sự biến đổi kiểu hình do tác động của môi trường
II – Mối quan hệ giữa kiều gen, môi trường và kiểu hình
III – Mức phản ứng

Nguồn: https://madisonrep.org

Xem thêm bài viết khác: https://madisonrep.org/giao-duc

2 Comments

Tuan Nguyễn van

June 4, 2020

Cô giáo lớp em dạy i sì thế này luôn 🤨 ?

Reply

Ngọc Anh

June 4, 2020

Nghe tiếng hơi mệt với cứng ngắc, thuộc bài quá mức.

Reply

Leave a Reply