Tài liệu bài giảng:
Tài liệu Toán, Lí file word:
Group thảo luận:
#mpc247 #ddienxoaychieu
Bài toán truyền tải điện năng đi xa, vật lý 12
Giải bài toán điện năng hao phí, độ giảm thế khi truyền tải, công suất truyền tải, hiệu suất truyền tải điện năng đi xa.
Phương pháp 4 cột giải bài toán truyền tải điện năng đi xa
Phương pháp 5 cột giải bài toán truyền tải điện năng đi xa
Cường độ dòng điện trên dây truyền tải, điện trở của dây dẫn.
Xác định công suất tại nơi tiêu thụ. Tính hiệu suất truyền tải điện năng khi công suất nguồn không đổi trong quá trình truyền tải điện năng đi xa

Nguồn:https://madisonrep.org/

1 Comment

MPC247 TV

March 26, 2020

Tổng hợp bài giảng về chủ đề ĐIỆN XOAY CHIỀU + bài tập tự luyện

https://mpc247.com/kenh-tu-hoc/dien-xoay-chieu?tab=tab-curriculum

Reply

Leave a Reply