Bài Kinh Sám Hối Khẩu Nghiệp
Bài Kinh Sám Hối Khẩu Nghiệp
Bài Kinh Sám Hối Khẩu Nghiệp
Bài văn khấn khi đốt vàng mã cho người mất, ngày giỗ, sau tết,….
————————–
Bài văn khấn khi đốt vàng mã
Âm dương nhất lý

Lễ phật hoàn thành

Phần hoá kim ngân

Cúng giàng lễ tất

hoặc

Dương sao âm vậy

Lễ Phật đã xong

Phần* hoá ** vàng bạc

Cúng dàng đã xong
————————–
văn khấn đốt vàng mã ngày giỗ, văn khấn đốt vàng mã tháng 7, văn khấn đốt vàng mã rằm tháng 7, văn khấn đốt vàng mã sau tết, văn khấn khi đốt vàng mã, văn khấn xin đốt vàng mã, văn khấn lễ đốt vàng mã, bài văn khấn đốt vàng mã tháng 7, bài khấn hóa vàng mã, văn khấn đốt vàng mã cho người mất, văn khấn hóa vàng mã ngày giỗ, bài khấn khi đốt vàng mã

Nguồn: https://madisonrep.org

Xem thêm bài viết khác: https://madisonrep.org/meo-vat

Leave a Reply