Trong video này mình chia sẻ về biểu đồ pareto là gì, cách vẽ biểu đồ pareto trong phiên bản excel 2016 và trong các phiên bản excel cũ hơn thì vẽ biểu đồ…

Nguồn: https://madisonrep.org

Xem thêm bài viết khác: https://madisonrep.org/tong-hop

1 Comment

Minh Luong van

May 27, 2020

Dear anh Sơn,

Giả sử em có 3 trường X, Y, Z. Mỗi trường có 3 dữ liệu nhỏ, x1, x2, x3, y1, y2, y3, z1, z2, z3. Đặt 3 trường X, Y, Z vào ô A1 (dùng dạng "List" trong validation). Em muốn trong ô B1 hiển thị theo ô A1 (cũng theo dạng list), nghĩa là ô A1 mình chọn X thì sang ô B1 chỉ chọn được x1, x2, x3 thôi, tương tự với Y, và Z. Anh giúp em nhé. Theo cả VBA và công thức thì càng tốt.

Thanks anh.

Reply

Leave a Reply