Subscribe:
Source:
Group Facebook:
React Native: | Python:
Ruby: | Basics:
SQL: | Machine Learning:

[Căn bản] Để hiểu các khái niệm cơ bản về lập trình hướng đối tượng OOP
Giải thích các khái niệm chung
– Giải thích về Class, Object, Instance
– Giải thích về Property & Method
Các tính chất của OOP
– Tính kế thừa – Inheritance
– Tính đóng gói – Encapsulation
– Tính đa hình – Polymorphism
– Tính trừu tượng hóa – Abstraction

Nguồn: https://madisonrep.org

Xem thêm bài viết khác: https://madisonrep.org/cong-nghe

13 Comments

Tran Duc Loi

May 13, 2020

Subscribe: http://bit.ly/loiytsubscribe | Source: http://bit.ly/loiytsrc | Group Facebook: http://bit.ly/loiytfb

React Native: http://bit.ly/loiytreactnative | Python: http://bit.ly/loiytpy | Ruby: http://bit.ly/loiytruby
Basics: http://bit.ly/loiytbasics | SQL: http://bit.ly/loiytsql | Machine Learning: http://bit.ly/loiytml

Reply

Công Hoàng Văn

May 13, 2020

cám ơn a, video rất bổ ích

Reply

Lộc Bùi Tá

May 13, 2020

Hay quá, em cám ơn ạ

Reply

Ora Fox

May 13, 2020

Mình từng nghe và đọc rất nhiều tài liệu OOP không có cái nào giải thích dễ hiểu như video của bạn, cảm ơn bạn. Chúc bạn thành công.

Reply

Tấn Thiện Huỳnh

May 13, 2020

đơn giản và dễ hiểu. Từ đó bắt đầu vào chi tiết hơn, cám ơn anh

Reply

Thanh Nguyen

May 13, 2020

Cảm ơn ạ.

Reply

Hùng Nguyễn

May 13, 2020

Cảm ơn anh rất nhiều

Reply

ngọc ninh vũ thị

May 13, 2020

cám ơn bạn nhiều ^^

Reply

Pinker TV

May 13, 2020

rất chi tiết và cụ thể.
giúp ng mới học rất dễ hiểu
thank a

Reply

MS

May 13, 2020

tui sẽ viết một lớp con kế thừa thuộc tính của lớp voi và lớp kiến

Reply

Tien Tran

May 13, 2020

tks a

Reply

duc vo

May 13, 2020

rất ok

Reply

Alien Channel

May 13, 2020

Hi,bạn
bài rất bổ ích
tks bạn.

Reply

Leave a Reply