LIKE VÀ ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ NHẬN CODE MỖI NGÀY
#code cập nhật 25/7/2019
4Oy56qx3ad: 10tr BẠC, đá cường hóa, EXP10x5, KNBx5
#code game cập nhật 17/7/2019
4S27wx9w9c :10tr BẠC, 5x EXP5, 20x Thẻ tẩy PK.
4Qu73fwsw5 :10tr BẠC, 5x EXP5, 20x Đan Hồi Sinh.
4Twtjzwwrg :10tr BẠC, 5x EXP5, Pháp bảo x20, Tiên hồ x20, Thần binh x20. VÉ QUAY CAO CẤP.
#CODE CẬP NHẬT 14/7/2019
Toàn bộ CODE mới:
4Bwbnfa9cx
4Ctqdcrpr2
4H6frntpqy
4Mn3eewzh5
4Fpbxpmfq4
#CODE cập nhật 23/6/2019
VIPCODE3: 1Z3tphzbxp
VIPCODE2: 1K9khes4bk
VIPCODE1: 1E5bxj9fne
#CODE có thời hạn
1Njg6esadg
4Ma9wecw4s
4Huk2vsc4r
1Nqnkwadw9
hoặc các bạn vào link bên dưới nhận code nha

Nguồn:https://madisonrep.org/

5 Comments

NL - Vlog

March 27, 2020

Sao ko nhập đc vậy bạn

Reply

NL - Vlog

March 27, 2020

Có nhập đc đâu

Reply

lê vân nghĩa

March 27, 2020

còn code ko Anh 😆😆

Reply

Min Thối

March 27, 2020

Good nhập được gần hết

Reply

Nghĩa Nông Đình

March 27, 2020

Code dòng 2 k nhập đưoc r

Reply

Leave a Reply