Cre: K_lu恐龙站

Brought to you by KrisHanVN

———————————
List các bài hát có trong video (tính theo thứ tự xuất hiện):
1. I love you – Akdong Musician:
2. 眼神 (Ánh mắt) – Sun Yan Zi:
3. Thời gian chưng mưa – Ngô Diệc Phàm:
4. Anh sẽ không thích em – Trần Bách Lâm:
5. There is a place – Ngô Diệc Phàm:
6. Cuối cùng cũng đợi được anh – Trương Tịnh Dĩnh:
7. A Thousand Years -Christina Perri:
8. I won’t let you be lonely – Mayday: hoặc: (các cậu tự convert hoặc bắt link mp3 nhé ^.^)
9. Em muốn anh thế nào -Tiết Chi Khiêm:
10. Yêu Lâu Sẽ Thấy Được Tấm Lòng – Lương Tịnh Như:

( Thanks to Nai Cụ & Lete Tran)

Nguồn:https://madisonrep.org/

2 Comments

Hoa Phan

February 20, 2020

chương trình đầu tiên là ctr j v?

Reply

Cutie Destiny

February 20, 2020

Anh chỉ để ý mình em mà em chả để ý gì ảnh cả ><

Reply

Leave a Reply