Link tải:
Tool:
Bạn chỉ cần ABBYYFineReader có FineCmd.exe (tức là dùng đc command với pm này) mình không rõ có từ bản nào, nhưng cứ dùng bản 14 cho chắc (mình đang dùng bản này)
Nếu cần lấy dữ liệu thì bạn phải code thêm 1 chút, cái này tùy vào file đã đc convert ntn
Thực hiện:
Tải phần mềm ở trên
Sử dụng mẫu command này với từng file:
“Đường dẫnFineCmd.exe” “dường dấn file pdf” /lang Mixed /out “tên file cần out put” /quit
VD: “F:SETUPPortableABBYY FineReaderAppFineReaderFineCmd.exe” “C:UsersQuanLuuDownloadsNew folder22117_GCN_1_111_BB816092_HS1.pdf” /lang vie /out “C:UsersQuanLuuDownloadsNew folder22117_GCN_1_111_BB816092_HS1.xls” /quit
Với nhiều files thì sao?
+ Chọn các files pdf, giữ shift + chuột phải, chọn copy as path
+ Mở excel, paste các path đó vào, rồi dùng công thức sao cho ra dạng command ở trên
+ Mở notepad, copy các commands ở trên vào, save file dưới dạng .bat (save type: All file, ten.bat)
+ Chay file bat vua tao
Hoạt dộng:
Khi chạy file bat, thì nó sẽ gọi phần mềm abbyy ra để convert file cho bạn, convert xong nó sẽ tự quit.

Nguồn: https://madisonrep.org

Xem thêm bài viết khác: https://madisonrep.org/cong-nghe

Leave a Reply