Theo lệ quy định, vào ngày 23 tháng Chạp chư vị thần linh khắp nơi đều về Thiên Đình chầu đức Ngọc Đế dự tiệc bàn đào, họp mặt cuối năm. Cho nên vào ngày này, Quan đương xứ Thổ địa Chính thần cùng với 3 vị quan sai giúp việc của mình là Thổ Công (Táo Thần), Thổ Địa, Thổ Kỳ cũng về Thiên Đình chầu Ngọc Hoàng Thượng Đế…

Xem video bài giảng tâm linh của Phúc Tâm pháp sư để rõ vấn đề.
Trang kênh:
Trang website:

Bản quyền video và tư liệu bài giảng thuộc về Phúc Tâm pháp sư. Nghiêm cấm mọi hành vi và hình thức sao chép, phát hành lại khi chưa có sự đồng ý của chủ sở hữu.

Gõ từ khóa tìm kiếm : phuctamphapsu
để xem và đăng ký kênh video tâm linh của Phúc Tâm pháp sư trên các trình duyệt.

Nguồn: https://madisonrep.org

Xem thêm bài viết khác: https://madisonrep.org/meo-vat

Leave a Reply