VTC Now | Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng vừa thông báo kết quả bước đầu về mẫu bệnh phẩm lấy từ những người tiếp xúc trực tiếp với 2 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

——————————
📱 VTC Now trên iOS:
📱 VTC Now trên Android:
💻 VTC Now trên YouTube:
💻 VTC Now trên Facebook:
💻 VTC Now trên Lotus:

Nguồn:https://madisonrep.org/

3 Comments

Hương Nguyễn thị

March 24, 2020

Âm tính hết

Reply

Cậu 10 Miền Tây

March 24, 2020

Hi vong se vuot qua dich nay.chuc moi nguoi nhieu suc khoe

Reply

동물성물건Offical

March 24, 2020

.

Reply

Leave a Reply