Đọc văn khấn cúng ông táo – táo quân. tết 2020
táo quân, tế công ông táo, đưa ông táo về trời, vân khấn ông táo, ông táo, ngày 23 tháng chạp.
trước tiên,. chấp tay lại niệm nam mô a Di Đà Phật 3 lần.thành tâm cúi lạy táo quân, hôm nay 23 tháng chạp năm… tín chủ tên là… cư ngụ địa chỉ. cùng toàn gia kính bái… cúi lạy 3 lần. trước linh toạ Đông Trù Tư Mệnh, táo phủ thần quân, kính cẩn thưa rằng,này cuối mùa đông,tứ quý theo vòng, 23 tháng chạp , sửa lễ kính dâng , hoa quả đèn hương , xiêm hài áo mũ , phỏng theo lễ cũ , ngài là vị chủ , ngũ tại gia thần , soi xét lòng trần , táo quân chứng giám , trong năm sai phạm , các tội lỗi lầm , cúi xin tôn thần , giá ân châm trước , ban phước ban lộc,phù hộ toàn gia , trái gái trẻ già , ăn Ninh khang thái , Cẩn cáo

Nguồn: https://madisonrep.org

Xem thêm bài viết khác: https://madisonrep.org/meo-vat

Leave a Reply