Chào anh em KTV,

Trong thời gian vừa qua về game 9K gặp lỗi về sự cố khi nhấn chữ “Bắt đầu” thì chuyển qua “Tải tiếp”. Và sau khi thử nghiệm cách fix lỗi tại một số phòng máy thành công bên OS xin chia sẻ hướng xử lý như sau:

Nguyên nhân:
– Do hệ thống thiếu file services trong Windows (Đường dẫn C:/Windows/System32/drivers/etc/services)

Thao tác xử lý:
Bước 1: Mở super os và chép file đính kèm vào
Bước 2: Chạy file Fix 9K.exe và nhận được thông báo “Thao tác thành công”
Bước 3: Đóng super os và vào game kiểm tra kết quả nha.

Mọi người thử theo cách này nếu có gì không hiệu quả vui lòng báo lại OS giúp nha.
Link:

Nguồn:https://madisonrep.org/

Leave a Reply