Excel chỉ có thể chèn ảnh vì thế bạn không thể làm công thức cho ảnh động thay thế. A-Tools v8.1 (sắp phát hành) cung cấp hàm BS_PIC, BS_SQL để lấy ảnh tự động….
(*) Download:

Nguồn:https://madisonrep.org/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://madisonrep.org/cong-nghe

2 Comments

Bui Quang Thien

February 12, 2020

tuyệt vời.

Reply

Tuan Nguyen Thanh

February 12, 2020

Hay quá a ơi

Reply

Leave a Reply