Thi công cốt thép sàn tầng 3 Block A 9 View Apartment
Thi công cốt thép sàn tầng 3 Block A căn hộ 9 View Apartment
Thi công cốt thép sàn tầng 3 Block A dự án 9 View Apartment
Thi công cốt thép sàn tầng 3 Block A 9 View quận 9
Thi công cốp pha sàn tầng 6 Block B căn hộ 9 View quận 9
Thi công cốp pha sàn tầng 6 Block B dự án 9 View quận 9
Thi công cốp pha sàn tầng 6 Block B chung cư 9 View quận 9
Thi công cốp pha sàn tầng 6 Block B chung cư 9 View Apartment
Đổ bê tông sàn tầng 6 Block C dự án 9 View hưng Thịnh
Đổ bê tông sàn tầng 6 Block C dự án 9 View Apartment Hưng Thịnh
Đổ bê tông sàn tầng 6 Block C 9 View Apartment
Đổ bê tông sàn tầng 6 Block C 9 View Apartment

Nguồn:https://madisonrep.org/

Leave a Reply