Bản này tổng hợp các Hình hiệu 60 giây từ 2011 đến nay gồm:
00:00 2011 – 2012 (1)
00:14 2011 – 2012 (2, Sưu tầm)
00:29 2013
00:44 2014 – 2015.2.2
01:11 2015.2.3 – 2015.12
01:26 2016.1.1 – 2016.9
01:41 2016.10 – nay
nguồn:
2011 – 2012 (1):
2013:
2014 – 2015.2.2:
2015.2.3 – 2015.12:
2016.1.1 – 2016.9:
2016.10 – nay:
Lưu ý: Hãy Nhớ Đăng Ký kênh của mình nhé, nhớ rung chuông để nhận thông báo của mình, và nhận xét phía dưới video nhé.
Kênh Của Mình (Kênh 1/Channel 1):
Bản Quyền thuộc về Quang Anh Channel 1 và HTV (Đài truyền hình Thành Phố Hồ Chí Minh).

Nguồn:https://madisonrep.org/

3 Comments

Dominique Loh

February 18, 2020

1996 – 2012
1996 – 2012
2013
2014 – 02.02.2015
3.2.2015 – 31.12.2015
1.1.2016 – 30.9.2016
1.10.2016

Reply

Phúc Minh Trần Nguyễn

February 18, 2020

Chương trình 60 giây ra mắt từ đầu 2012 bạn nhé chứ không phải năm 2011.

Reply

Skytrace Ling OFFICIAL

February 18, 2020

Phần cuối nhạc hình hiệu 2011-2016 giống nhạc mở đầu GTCT VTV4 2017-nay

Reply

Leave a Reply