– Đăng ký theo dõi kênh:

– Khóa học “Làm Web Kinh Doanh Trong 5 Ngày – Không Cần Biết Lập Trình”:

– Các video tâm đắc về kinh doanh:

– Radio chính thức của web5ngay:

– Group chính thức của Web5ngay:

#web5ngay #kynang #kinhdoanh #baihockinhdoanh

Nguồn:https://madisonrep.org/

31 Comments

Web5Ngay

February 28, 2020

Ai ơi có thấy gì không?

Video hay nhất nằm trong link này 👉 https://w5n.co/best

Reply

Văn Tài Phạm

February 28, 2020

46=1
47=2
48=2
49=4
50=3
51=1
52=2
53=1
54=2
=18

Reply

Phạm Văn Mèo

February 28, 2020

46:2,47:3,48:3,49:1,50:1,51:1,52:2,53:1,54:3 tổng 17

Reply

Văn Tài Phạm

February 28, 2020

37=3
38=2
39=3
40=3
41=3
42=1
43=0
44=1
45=0
=16

Reply

Phạm Văn Mèo

February 28, 2020

37:1,38:2,39:3,40:1,41:2,42:1,43:4,44:4,45:4 tổng 22

Reply

Văn Tài Phạm

February 28, 2020

28=3
29=4
30=3
31=3
32=2
33=3
34=2
35=3
36=3
=26

Reply

Phạm Văn Mèo

February 28, 2020

28:3,29:3,30:2,31:3,32:2,33:2,34:1,35:2,36:2 tổng 20

Reply

Văn Tài Phạm

February 28, 2020

19=2
20=2
21=3
22=2
23=3
24=0
25=0
26=2
27=1

Reply

Văn Tài Phạm

February 28, 2020

10=1
11=3
12=2
13=0
14=3
15=4
16=1
17=0
18=1
=15

Reply

Phạm Văn Mèo

February 28, 2020

19:1,20:1,21:2,22:1,23:1,24:0,25:1,26:1,27:3 tổng 11

Reply

Văn Tài Phạm

February 28, 2020

Câu1=1
Câu2=1
Câu3=2
Câu4=0
Câu5=0
Câu6=3
Câu7=0
Câu8=3
Câu9=2
=12 điểm

Reply

Phạm Văn Mèo

February 28, 2020

10:2,11:1,12:2,13:4,14:4,15:1,16:2,17:3,18:2 tổng 21

Reply

Phạm Văn Mèo

February 28, 2020

1:1,2:2,3:3,4:3,5:1,6:1,7:4,8:3,9:1 tổng 19

Reply

Công Hau Vo

February 28, 2020

10:3
11:3
12:2
13:3
14:3
15:3
16:1
17:2
18:2
Tổng ,22

Reply

Công Hau Vo

February 28, 2020

C1;2₫
C2;2₫
C3;3₫;
C4;3₫
C5;2₫
C6;4₫
C7;3₫
C8;4₫
C9;2₫
Tổng ;25₫

Reply

Kuroko Tetsuya

February 28, 2020

46: 2đ
47: 3đ
48: 2đ
49: 1đ
50: 0đ
51: 1đ
52: 4đ
53: 1đ
54: 0đ
Tổng từ 46-54: 14đ

Reply

Kuroko Tetsuya

February 28, 2020

37: 2đ
38: 2đ
39: 1đ
40: 1đ
41: 3đ
42: 2đ
43: 0đ
44: 2đ
45: 3đ
Tổng từ 37-45: 16đ

Reply

Kuroko Tetsuya

February 28, 2020

28: 2đ
29: 1đ
30: 3đ
31: 1đ
32: 4đ
33: 1đ
34: 1đ
35: 2đ
36: 2đ
Tổng từ 28-36: 17đ

Reply

Kuroko Tetsuya

February 28, 2020

19: 4đ
20: 4đ
21: 1đ
22: 2đ
23: 3đ
24: 3đ
25: 2đ
26: 1đ
27: 1đ
Tổng từ 19-27: 21đ

Reply

Kuroko Tetsuya

February 28, 2020

10: 2đ
11: 3đ
12: 2đ
14: 3đ
15: 1đ
16: 1đ
17: 0đ
18: 3đ
Tổng từ 10-18: 15đ

Reply

Kuroko Tetsuya

February 28, 2020

1: 2đ
2: 2đ
3: 4đ
4: 1đ
5: 3đ
6: 3đ
7: 0đ
8: 3đ
9: 0đ
Tổng điểm từ 1-9: 18đ

Reply

Tran Phamthihuyen

February 28, 2020

3
2
3
0
1
4
2
3
1

Reply

Tran Phamthihuyen

February 28, 2020

3
3
3
3
2
3
3
4
2

Reply

Tran Phamthihuyen

February 28, 2020

3
3
2
3
2
3
3
3
3

Reply

Tran Phamthihuyen

February 28, 2020

3
3
4
3
2
2
1
4
3

Reply

Tran Phamthihuyen

February 28, 2020

2
2
2
4
3
3
1
3
3

Reply

Tran Phamthihuyen

February 28, 2020

1
2
1
0
0
4
2
3
4

Reply

Hong Nguyen

February 28, 2020

46:1
47:1
48:1
49:0
50:4
51:1
52:2
53:2
54:1
Tong 13 d

Reply

Hong Nguyen

February 28, 2020

37:1
38:2
39:0
40:1
41: 4
42:1
43:1
44:3
45:4
Tong 17 d

Reply

Hong Nguyen

February 28, 2020

28:3
29: 2
30:1
31:1
32:3
33:2
34:3
35:3
36:1
Tong 19 d

Reply

Hong Nguyen

February 28, 2020

19:2
20:3
21:4
22:2
23:1
24:3
25:2
26:1
27:3
Tong 21 d

Reply

Leave a Reply