Con Cháu HọThái Khắc khắp Mọi Miền Tổ Quốc , Khắp 5 Châu về Rằm Tháng Giêng Truyền thống , Chúng tôi Quay phim sự kiện này nhằm cho Con Cháu Những người Không về Tham dự được… Xem lại những hình Ảnh thân thương , ấm cúng , tất cả Luôn hướng về Tiên Tổ .

Nguồn:https://madisonrep.org/

3 Comments

Sơn Thái khắc

February 16, 2020

Nhớ về tổ tiên

Reply

Sơn Thái khắc

February 16, 2020

Nhớ về cội nguồn

Reply

hương Lan

February 16, 2020

Ai họ thái khắc điểm danh

Reply

Leave a Reply