Nguồn: https://madisonrep.org

Xem thêm bài viết khác: https://madisonrep.org/giao-duc

23 Comments

Công Vincent

May 31, 2020

làm cái chur đề chuyên ngành kỹ thuật khách sạn đi chị ơi

Reply

Ngoc Hoang

May 31, 2020

"Income statement" là báo cáo hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 1 năm tài chính, không phải sao kê thu nhập.

Reply

Ngoc Hoang

May 31, 2020

Financial statement không phải là bảng cân đối kế toán ạ. Bảng cân đối kế toán là "balance sheet" (cách gọi này đã cũ) và hiện giờ hầu hết được gọi là "statement of financial position".

Reply

HTA lucky

May 31, 2020

Officer # officials

Reply

HTA lucky

May 31, 2020

Chef # chief

Reply

HTA lucky

May 31, 2020

Chief financial officer cfo

Reply

HTA lucky

May 31, 2020

Chief accountant

Reply

HTA lucky

May 31, 2020

Accountant

Reply

Hiền Phạm

May 31, 2020

income tax

Reply

Hiền Phạm

May 31, 2020

Profit

Reply

Hiền Phạm

May 31, 2020

Asset

Reply

phuc nguyen

May 31, 2020

Budget, Tangible Fixed Assets, Profit from financial activity, Prepaid Expenses, Provision for devaluation of stock, Purchased good in transit

Reply

phuc nguyen

May 31, 2020

Trade Creditor, Credit Account, Treasury Stock, Total Assets, Total Liabilities, Owner Equity

Reply

phuc nguyen

May 31, 2020

Sales Returns, Sale Rebates, Other Payable,

Reply

phuc nguyen

May 31, 2020

Stock holder equity

Reply

phuc nguyen

May 31, 2020

Sale Expenses

Reply

phuc nguyen

May 31, 2020

Revenue Deduction

Reply

Thuat Nguyen Duc

May 31, 2020

liability

Reply

Thuat Nguyen Duc

May 31, 2020

double entry

Reply

Thuat Nguyen Duc

May 31, 2020

ledger

Reply

Vinh Nguyễn Phước

May 31, 2020

Revenue

Reply

Phan Hong

May 31, 2020

Cô nói hơi nhanh ạ..e nghe k kịp..huhu

Reply

Yến Nhi

May 31, 2020

transazation

Reply

Leave a Reply