Luyện phát âm tiếng anh – Sưu tầm internet.

Nguồn: https://madisonrep.org

Xem thêm bài viết khác: https://madisonrep.org/giao-duc

28 Comments

G i n

June 2, 2020

59:46

Reply

G i n

June 2, 2020

41:56

Reply

immoa ms

June 2, 2020

36:15

Reply

Tam An

June 2, 2020

So useful

Reply

Vân Bùi

June 2, 2020

Time của các âm
i – 0:08
u – 2:16
v ngược – 3:05

Reply

Ngoc Ha

June 2, 2020

👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

Reply

Thu Hường

June 2, 2020

Mn ơi cho e hỏi sao âm e bẹt có video dạy đọc là a, có video dạy đọc là e vậy ạ? Cả âm v ngược nữa chỗ dạy là ơ, chỗ dạy là ớ. Có ai biết chỉ e với ạ

Reply

Duong Pham

June 2, 2020

👏🏻👏🏻👏🏻

Reply

Dung Lò thuỳ

June 2, 2020

0:08

Reply

Ninh Hồ

June 2, 2020

qua nhieu quang cao, den phien

Reply

HƠN TRẦN

June 2, 2020

Việt Nam

Reply

Ngân Nguyễn

June 2, 2020

52:42
36:33

Reply

Ngân Nguyễn

June 2, 2020

36:13

Reply

Ngân Nguyễn

June 2, 2020

52:21

Reply

Hoạ Mi

June 2, 2020

Hịi

Reply

Thu Bùi Thị Thúy

June 2, 2020

Rất hữu ích

Reply

bông275

June 2, 2020

23:35

Reply

bông275

June 2, 2020

17:10

Reply

bông275

June 2, 2020

5:53 18:05

Reply

bông275

June 2, 2020

3:08 12:01

Reply

tuan giang nguyen

June 2, 2020

39:00

Reply

tuan giang nguyen

June 2, 2020

32:00

Reply

tuan giang nguyen

June 2, 2020

18:00

Reply

Vân Thị Phạm

June 2, 2020

Âm/i:/ gồm có từ: ea,ee,..
Âm /I/gồm có từ: i,…

Reply

Khai Vuong

June 2, 2020

Verry good $$$$$$¥¥¥¥¥¥€€€€€€€€€§§§§§§

Reply

Top 0 Lauriel

June 2, 2020

Có thể nói ngôn ngữ khó phát âm nhất là tiếng anh

Reply

Nguyễn Thị Hiền

June 2, 2020

very good

Reply

Hien Map

June 2, 2020

Rất ấn tượng Au

Reply

Leave a Reply