Bạn biết phát âm những từ Facebook, Twitter, Skype, và internet chuẩn chưa?
Trong clip này Dan huấn luyện bạn đọc cho chuẩn luôn. 🙂

Nguồn: https://madisonrep.org

Xem thêm bài viết khác: https://madisonrep.org/giao-duc

26 Comments

Vu Hang

May 27, 2020

phây sờ búc,in tơ nét,da lô,gu gồ dịch = facebook,internet,Zalo,google dịch

Reply

Vu Hang

May 27, 2020

no no no no no !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Reply

Bich thuy Phan thi

May 27, 2020

great, thank you

Reply

Oanh Dương

May 27, 2020

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋

Reply

BK GAMING _

May 27, 2020

giỏi quá good thank lm mr dan

Reply

Hỏa Phụng

May 27, 2020

Dan is clever

Reply

Viết Tuấn

May 27, 2020

nhiều khi phát âm chuẩn theo ng bản địa thì giáo viên lại bảo phát âm sai phải phát âm kiểu như là Vinglish ấy nhưng mà giáo viên cũng nhận là mình phát âm đúng trung khi trên app itranslate lại phát âm khác. k biết bao giờ người việt đọc tiếng anh chuẩn đc

Reply

Minh Lê

May 27, 2020

Hello

Reply

Khách Truong

May 27, 2020

Ở Việt Nam thì phát âm nữa nạt nữa mỡ. Tiếng Anh mà nói thì mỗi người mỗi kiểu ( số người rất ít phát âm hơi chuẩn),nói chung văn nói thì thua.Còn văn viết thì tàm tạm.

Reply

ღ๖ۣAȵȵiḙ ƴǚḵḯツღ ههყᶏռȡɘŕę

May 27, 2020

The first things u should do in VietNamese is meet with the others next u need to enjoy the food named "PHO" (not phò ok) Is very delicious Than u think but l don't like it cuz' is salty

Reply

Tuyen Hoangminh

May 27, 2020

có ai 2019 còn xem ko? Cô đơn quá

Reply

Thoa Vu

May 27, 2020

Cất chữ ''vãi'' đi thầy ơi,nói tuyệt vời được rồi ạ.

Reply

English With Do

May 27, 2020

very nice

Reply

Mỹ Hạnh Hồ Thị

May 27, 2020

thầy ơi em nghe tiếng anh không giỏi giờ em phải luyện tập cách nào cho nghe tốt hơn ạ ❤️

Reply

Pii Chanel

May 27, 2020

Hay

Reply

Stickman Animation

May 27, 2020

the con twitch

Reply

Vonguyet Thanhthanh

May 27, 2020

phát âm tiếng anh
khó quá, cảm ơn dan nhé,

Reply

huy lê

May 27, 2020

Thích nói tiếng anh dễ sợ lun á, có vài từ muốn đọc chuẩn như trên cứ bị vấp mãi, nhiều lúc trẹo hàm luôn

Reply

Trần Bảo Giang

May 27, 2020

phát âm đúng ng ta k hiểu cũng thành sai

Reply

Lambert Music

May 27, 2020

Thầy có dạy 1-1 qua webcam không ạ em rất muốn học thầy

Reply

Hiếu Lê

May 27, 2020

what is your facebook

Reply

Mỹ Duyên :3

May 27, 2020

Đọc thành Fuckbook cho r :v

Reply

bao nguyen

May 27, 2020

em ko hieu la gi nhung em se ung ho anh

Reply

huyen tran

May 27, 2020

Thầy chỉ giúp e phát âm tw nha, twelve, between…

Reply

Co ko

May 27, 2020

facebook => phê bút

Reply

Ngụy Đa Chiều

May 27, 2020

Tieng Anh toan la dau nhan ngam, cho nen phai hoc lau moi biet. No giong nhu toi viet tieng Viet khong dau thi nhieu nguoi Viet hieu chu nguoi nuoc ngoai phai doan lau lam moi hieu cai dong toi viet co noi dung gi.

Reply

Leave a Reply