mặt cắt ngang của một cơn bão trên Bắc bán cầu

mặt cắt ngang của một cơn bão, Bắc bán cầu, cơn bão, cơn bão, miền bắc, bán cầu, nhiệt độ, gió, bão, áp thấp, bão, lốc xoáy, gió, mây, mây, dòng, hình xoắn ốc, chống chiều kim đồng hồ, mây mây đen, mắt, áp suất thấp , vùng áp suất thấp, mắt của các cơn bão, giảm dần không khí, giảm dần, không khí, rainbands, mưa, chiều kim đồng hồ theo hình xoắn ốc chảy ra, chiều kim đồng hồ, spiralin

Nguồn:https://madisonrep.org/

Leave a Reply