– Theo tinh thần của kinh Địa Tạng thì thần thức của một người sau khi chết hầu hết đều phải trải qua giai đoạn trung gian, thọ thân trung ấm tối đa là 49 ngày, sau đó sẽ thọ sanh vào một cảnh giới tương ứng với nghiệp lực mà họ đã gây tạo
Phim do Kenh STD thực hiện 0913645752

Nguồn:https://madisonrep.org/

15 Comments

Tạ Thị Minh

February 26, 2020

Khi thầy cúng ko nên đưa nhạc vào ko nghe đc tiếng thầ

Reply

Gioi Hue

February 26, 2020

Bài hát về mẹ ở phút thứ 9 là bài gì đó ạ

Reply

Truong thang Ngo van

February 26, 2020

hòa thượng lớn tuổi còn sức khỏe tốt quá chúc các thầy sức khỏe

Reply

Ngoc Trinh Thi

February 26, 2020

Sao gia dinh khong cung com chay cho bac gai..

Reply

Nuoc Mua Thu

February 26, 2020

ADIĐAPHÂT 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Reply

Luu Do

February 26, 2020

ADIDAPHAT

Reply

Thủy Ngọc

February 26, 2020

Con nam mo a di da PHAT

Reply

Trường Dương

February 26, 2020

Thầy sám chủ tên j ạ

Reply

NASON LE

February 26, 2020

Adidaphat me oi gio me noi đau

Reply

Sử Trần Văn

February 26, 2020

k

Reply

Trung Bui

February 26, 2020

Nam mô Tây Phương Cực Lạc đại từ đại bị tiếp dẫn Đạo sự A di đà Phật
Nam mô đại từ đại bị tâm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm bạch y Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam mô đại trí đại lực, đại dũng mãnh Đại Thế Chí Bồ Tát
Nam mô đại nguyện đại lực, đại từ bi bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát
Nam mô duyên khởi đại hiếu Mục Kiên Liên Tôn giả Bồ Tát
Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát

Reply

Vô Thường

February 26, 2020

Ý NGHĨA CŨNG 49 THEO KINH ĐỊA TẠNG LÀ RẤT Ý NGHĨA CHO KẺ CÒN NGƯỜI MẤT

Reply

Trong Do

February 26, 2020

a di đà phật

Reply

Thanh Trần

February 26, 2020

A DI DA PHAT

Reply

Thuy linh Phan Ngoc

February 26, 2020

Mõi ngày chúng ta nên nghe 1 bài giảng của quý Thay ….như vậy sẻ giúp cho chúng ta hiểu thêm phật pháp rất nhiều các bạn ah….A Di Da Phật .

Reply

Leave a Reply