Để tổng hợp dữ liệu theo từng khách hàng, chúng ta thường dùng nhiều công thức kết hợp lại với nhau. Cộng thêm dùng bảng phụ để tổng hợp được ưu việt hơn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tổng hợp dữ liệu chỉ bằng một công thức trong Excel và A-Tools.
Mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng từ khóa GROUP BY:
GROUP BY group_by_expression: Được dùng khi bạn muốn thống kê chỉ tiêu số lượng và nhóm theo một hoặc nhiều đối tượng.
group_by_expression: là danh sách các cột được nhóm, các cột được ngăn cách nhau bởi dấu phẩy (,)
Các hàm dùng để thống kê thường dùng gồm: SUM , COUNT , AVG , MIN ,MAX

Dưới đây là link bài học về công thức mảng ạ:
.
Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về tác giả:
Hoàng Phong- Tel: 043.7917200 – 01649737551
Email:[email protected]

Nguồn:https://madisonrep.org/

Leave a Reply