VTC Now | Vì đồng tiền, vì cuộc sống mưu sinh khắc nghiệt, những lao động nghèo chấp nhận làm việc tại công trình xây dựng mà trên người hoàn toàn…

Nguồn: https://madisonrep.org

Xem thêm bài viết khác: https://madisonrep.org/tin-moi

5 Comments

Hòa trần

May 17, 2020

Vụ này thằng chủ đầu tư to tội

Reply

Amazon Alibaba

May 17, 2020

Nhà thầu thuộc đảng mafia con ông cháu cha nghe mà sợ lắm à nha?

Reply

Sáng tạo cùng bo 2

May 17, 2020

nói cho công bằng thì ý thức người lao động ở nước mình rất kém, ngày trước mình quản lý một công ty xây dựng nên hiểu.

Reply

Kha Hoang

May 17, 2020

Chỉ có Việt Nam mới có công trình chưa xây xong đã sập thôi ăn bớt vật liệu mà

Reply

Cong Nong

May 17, 2020

Biết đã muộn rồi

Reply

Leave a Reply