Tạ Thổ là lễ tạ ơn Thổ Thần (hay Quan Đương Xứ Thổ Địa Chính Thần) vì nhờ có vị này mà nơi đất ở được bình an, gia chung khang thái, an cư lạc nghiệp.
Điền hoàn địa mạch tức là Hoán Điền Hoàn Long nghĩa là quy đổi đất đai để bồi hoàn mã long cho long mạch, nơi mạch đất bị phá vỡ và bị chiếm dụng bởi phạm vi không gian diện tích lấn chiếm của nhà ở.
Việc tạ thổ và điền hoàn địa mạch được thực hiện trong các trường hợp sau:
1. Khánh trạch nhập ốc (về nhà mới)
2. Tái lập lô nhang thờ Thổ Thần, Gia tiên, Tổ cô
3. Tạ thổ hàng năm theo quy định của Siêu Hình

Xem video bài giảng tâm linh của Phúc Tâm pháp sư để rõ vấn đề.
Trang kênh:
Trang website:

Bản quyền video và tư liệu bài giảng thuộc về Phúc Tâm pháp sư. Nghiêm cấm mọi hành vi và hình thức sao chép, phát hành lại khi chưa có sự đồng ý của chủ sở hữu.

Gõ từ khóa tìm kiếm : phuctamphapsu
để xem và đăng ký kênh video tâm linh của Phúc Tâm pháp sư trên các trình duyệt.

Nguồn: https://madisonrep.org

Xem thêm bài viết khác: https://madisonrep.org/meo-vat

Leave a Reply