Group trao đổi & giải đáp kiến thức excel ứng dụng:

Hướng dẫn chi tiết cách tạo báo cáo phân cấp, phân nhóm siêu tự động trong Excel với Add-in A-Tools v9.0
Đối với các phiên bản A-Tools 8.2 trở về trước thì các bạn đã biết việc làm báo cáo trên Excel trở nên rất đơn giản với hàm BS_SQL giúp người dùng làm báo cáo nhanh , tự động với nhiều điều kiện chỉ bằng 1 công thức duy nhất.
Nhưng với phiên bản A-Tools 9.0 mới ra mắt, các bạn sẽ được trải nghiệm 1 điều tuyệt vời hơn nữa đó là tính năng tạo ra các báo cáo phân cấp chỉ bằng 1 tham số tùy chọn là GROUP trong hàm BS_SQL. Không cần thêm bất cứ 1 công thức nào, chỉ với GROUP mà thôi, báo cáo phân cấp đã ở ngay trước mắt bạn và ngay trong tầm tay của bạn với Add-in A-Tools v9.0
Download ngay Add-in A-Tools v9.0 để cùng trải nghiệm những điều tuyệt vời tại đây:

Nguồn:https://madisonrep.org/

Leave a Reply