Chương trình âm nhạc THCS.

Nguồn: https://madisonrep.org

Xem thêm bài viết khác: https://madisonrep.org/giao-duc

27 Comments

Hoang Nua

May 21, 2020

0:20

Reply

hai hoang

May 21, 2020

Mình cảm ơn ạ mình sắp ktra mà có bài này nên đỡ hẳn

Reply

Huyền Hà

May 21, 2020

Thấy bài hát này,người chơi đàn đàn rất hay!

Reply

Dương Phạm

May 21, 2020

thanks

Reply

Tấn Khiêm

May 21, 2020

0:38

Reply

Mobile AS

May 21, 2020

g

Reply

Y KaBin Niê

May 21, 2020

0:20

Reply

Shin Gaming

May 21, 2020

{

"ns": "yt",

"el": "detailpage",

"cpn": "iQlCIDY4scaBdXht",

"docid": "lpBe36EdR_A",

"ver": 2,

"referrer": "https://www.youtube.com/watch?v=L15WgraYtw4&ab_channel=BestKaraoke",

"cmt": "44.939",

"ei": "BMLBXMSANcGhlQTMnpvQBw",

"fmt": "244",

"fs": "0",

"rt": "102.53",

"of": "pVkJict3u1tjdcA63mjv1Q",

"euri": "",

"lact": 2,

"cl": "245020144",

"mos": 0,

"state": "8",

"vm": "CAEQARgE",

"volume": 90,

"subscribed": "1",

"c": "WEB",

"cver": "2.20190423",

"cplayer": "UNIPLAYER",

"cbr": "Chrome",

"cbrver": "72.0.3626.136",

"cos": "Windows",

"cosver": "10.0",

"hl": "vi_VN",

"cr": "VN",

"len": "123.721",

"fexp": "23723207,23735278,23736684,23744176,23751767,23752869,23755886,23755898,23762649,23774932,23782758,23784101,23785333,23788015,23788838,23789671,23791804,23791804,23794557,23798720,23799431,23801734,23803143,23804282,23804294,23804771,23805533,23805888,23806268,23806466,23806571,23806652,23806734,23806836,23807443,23807949,23809083,23809604,23809725,23810376,9449243,9471235,9475665,9486209",

"feature": "related",

"afmt": "251",

"vct": "44.939",

"vd": "123.721",

"vpl": "0.000-1.304,6.304-6.710,11.363-74.737",

"vbu": "0.000-123.721",

"vpa": "0",

"vsk": "0",

"ven": "0",

"vpr": "1",

"vrs": "4",

"vns": "2",

"vec": "null",

"vvol": "0.9",

"totalVideoFrames": 3332,

"droppedVideoFrames": 8,

"lct": "44.797",

"lsk": false,

"lmf": false,

"lbw": "4547827.249",

"lhd": "0.030",

"lst": "0.000",

"laa": "itag=251,type=3,seg=12,range=2218115-2279228,time=120.0-123.7,off=0,len=61114,end=1,eos=1",

"lva": "itag=244,type=3,seg=22,range=1618152-1696502,time=117.3-123.7,off=0,len=78351,end=1,eos=1",

"lar": "itag=251,type=3,seg=12,range=2218115-2279228,time=120.0-123.7,off=0,len=61114,end=1,eos=1",

"lvr": "itag=244,type=3,seg=22,range=1618152-1696502,time=117.3-123.7,off=0,len=78351,end=1,eos=1",

"lvh": "r4—sn-8qj-q5qes",

"lab": "0.000-123.721",

"lvb": "0.000-123.666",

"ismb": 9860000,

"relative_loudness": "-0.469",

"optimal_format": "480p",

"user_qual": "auto",

"debug_videoId": "lpBe36EdR_A",

"0sz": false,

"op": "",

"yof": false,

"dis": "",

"gpu": "ANGLE_(Intel(R)_HD_Graphics_Direct3D11_vs_5_0_ps_5_0)",

"cgr": true,

"debug_playbackQuality": "large",

"debug_date": "Thu Apr 25 2019 21:21:18 GMT+0700 (Giờ Đông Dương)"

}

Reply

Shin Gaming

May 21, 2020

https://youtu.be/lpBe36EdR_A

Reply

Evi_ vn

May 21, 2020

1:06

Reply

Evi_ vn

May 21, 2020

0:42

Reply

Evi_ vn

May 21, 2020

0:19

Reply

Gia Khanh Nguyen

May 21, 2020

Khó thuộc quá mai thi rồi T.T

Reply

Tuấn Vũ

May 21, 2020

1:04

Reply

Shinichi Kudo

May 21, 2020

0:20

Reply

HL Gaming

May 21, 2020

Tui cũng thi bài này Thanks kênh

Reply

Tuần Le

May 21, 2020

Ai còn xem cái này nhấn like nhé

Reply

Ngân Kim

May 21, 2020

Mai mình thi bài này nè cảm ơn nhé

Reply

TFBOYS WangYi

May 21, 2020

Hay quá

Reply

Nj Trab

May 21, 2020

Hay

Reply

Free Fire _Channel

May 21, 2020

Như chim

Reply

tbn Fhge

May 21, 2020

Bài này khó đọc quá mà sắp thi bài này khổ ghê

Reply

quỳnh phương

May 21, 2020

Son đố son son son la son son fa fa fa son mi son đố son son.son lá son son mi mi rê rê đô son son.son la xi đô son son son son la xi đô son đố son son son la son son mi mi rê rê đô

Reply

Nguyễn Trúc

May 21, 2020

Có ai biết đặt lời mới kh ạ

Reply

Nguyen Lam

May 21, 2020

Định lấy để chèn vào bài dạy thì thây hai chữ cuối: ….môn lời…. Thua luôn

Reply

Pkam Nkuf

May 21, 2020

19/3 lop 8/1 thao gian😗😗😗

Reply

Delish Fish N Chips

May 21, 2020

nhanh thấy mẹ 😭😭

Reply

Leave a Reply