Filmed at a sold-out performance at Madison Square Garden, comedian Kevin Hart delivers material from his 2012 “Let Me Explain” concert tour.

Đây là phim tài liệu về tour diễn ‘Let Me Explain’ trong năm 2012 của nghệ sĩ hài Kevin Hart, và phim tài liệu này đã được quay tại đêm diễn ở Madison Square Garden. Xin mời quý vị cùng theo dõi buổi ra mắt thảm đỏ này với Christine Anh Thơ!

Victoria To Uyen’s Facebook Page:

© Saigon Broadcasting Television Network (SBTN):
© Youtube:
© Facebook:
© Twitter:

Address: 10517 Garden Grove Blvd. Garden Grove, CA 92843
Email: [email protected]

Nguồn:https://madisonrep.org/

Leave a Reply