Samsung Galaxy S7 được trang bị khả năng chống nước theo tiêu chuẩn IP68 cho phép hoạt động dưới độ sâu 1,5m trong vòng 30 phút. Thực tế, sản phẩm này cho chống nước như lời nhà sản xuất?

Nguồn:https://madisonrep.org/

2 Comments

Lê Tri Thức

February 24, 2020

Sony đã đem tiêu chuẩn IP65 và IP68 lên Smartphone lâu rồi, giờ Samsung mới đem lên có j âu mà hay

Reply

Phước Chung

February 24, 2020

😰

Reply

Leave a Reply