#InvestTV

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa đưa ra kết luận việc đề xuất điều chỉnh diện tích đầu tư giai đoạn 1 của phân khu 8 không phù hợp trong giai đoạn hiện tại do cơ sở pháp lý chưa chặt chẽ. Vì thế, sẽ không có thay đổi, mà giữ nguyên diện tích theo quyết định phê duyệt nghiên cứu quy hoạch của UBND tỉnh Quảng Ninh trước đó.

▶ Invest TV | Diễn đàn Nhà đầu tư

▶ Liên hệ quảng cáo: 0976 212 555

▶ Email: [email protected]
_

Mời các bạn theo dõi chương trình trên Invest TV

▶ Đăng ký theo dõi kênh:
▶ Fanpage:
▶ Invest TV – :
▶ Invest News :

© Invest TV | Diễn đàn Nhà đầu tư

Nguồn: https://madisonrep.org

Xem thêm bài viết khác: https://madisonrep.org/giai-tri

Leave a Reply