Trong bài hướng dẫn ngày hôm nay, kênh Tsoft gửi tới các bạn về lệnh phá vỡ đối tượng là Block trong Autocad bằng 2 lệnh là eXplode và Xplode.
-Lệnh eXplode: bạn sẽ sử dụng để phá vỡ block khi mà không cần thiết lập thuộc tính của các đối tượng sau khi bị phá vỡ từ Block.
-Lệnh Xplode: sẽ dùng để phá vỡ block khi mà bạn muốn thiết lập các thuộc tính về màu sắc, kiểu dạng đường, bề rộng nét in, layer….cho các đối tượng của block sau khi được phá vỡ.

Nguồn: https://madisonrep.org

Xem thêm bài viết khác: https://madisonrep.org/tong-hop

Leave a Reply