Văn khấn thí thực cô hồn tại nhà rằm tháng 7
Văn khấn thí thực cô hồn tại nhà rằm tháng 7
Văn khấn thí thực cô hồn tại nhà rằm tháng 7
——————————————————
Văn khấn thí thực cô hồn tại nhà rằm tháng 7
Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương,

Con lạy Đức Phật Di Đà.

Con lạy Bồ Tát Quan Âm

Con lạy Táo Phủ Thần quân Phúc đức chính thần

Tiết tháng 7 sắp thu phân

Ngày rằm xá tội vong nhân hải hà

Âm cung mở cửa ngục ra

Vong linh không cửa không nhà

Đại Thánh Khảo giáo A Nan Đà Tôn giả

Tiếp chúng sinh không mả, không mồ bốn phương

Gốc cây xó chợ đầu đường

Không nơi nương tựa đêm ngày lang thang

Quanh năm đói rét cơ hàn

Không manh áo mỏng, che làn heo may

Cô hồn nam bắc đông tây

Trẻ già trai gái về đây họp đoàn

Dù rằng: chết uổng, chết oan

Chết vì nghiện hút chết tham làm giàu

Chết tai nạn, chết ốm đau

Chết đâm chết chém chết đánh nhau tiền tình

Chết bom đạn, chết đao binh

Chết vì chó dại, chết đuối, chết vì sinh sản giống nòi

Chết vì sét đánh giữa trời

Nay nghe tín chủ thỉnh mời

Lai lâm nhận hưởng mọi lời trước sau

Cơm canh cháo nẻ trầu cau

Tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh

Gạo muối quả thực hoa đăng

Mang theo một chút để dành ngày mai

Phù hộ tín chủ lộc tài

An khang thịnh vượng hoà hài gia trung

Nhớ ngày xá tội vong nhân

Lại về tín chủ thành tâm thỉnh mời

Bây giờ nhận hưởng xong rồi

Dắt nhau già trẻ về nơi âm phần

Tín chủ thiêu hoá kim ngân

Cùng với quần áo đã được phân chia

Kính cáo Tôn thần

Chứng minh công đức

Cho tín chủ con

Tên là:………..

Vợ (Chồng):………..

Con trai:………..

Con gái:………..

Ngụ tại:………..

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!
———————————————-
bài văn khấn cúng cô hồn rằm tháng 7,văn khấn cô hồn ngày rằm tháng 7,văn khấn cúng cô hồn rằm tháng 7,văn khấn cúng cô hồn ngày rằm tháng 7,bài văn khấn cúng cô hồn tháng 7,văn khấn cúng thí thực cô hồn,Văn khấn thí thực cô hồn tại nhà rằm tháng 7,bài văn khấn cúng gia tiên rằm tháng 7,văn khấn cúng gia tiên rằm tháng 7,văn khấn gia tiên mùng 1 tháng 7,văn khấn gia tiên ngày 1 tháng 7,văn khấn gia tiên ngày rằm tháng 7

Nguồn:https://madisonrep.org/

Leave a Reply