diễn đàn phát triển bởi anhdiepmmk chuyên cung cấp các video về CNTT, hướng dẫn học Lập Trình .NET C# | Lập trình PHP và MYSQL |Lập trình JAVA |Lập trình Android |Lập trình Game |Lập trình HTML/CSS/JAVASCRIPT | Pascal | C/C++ | Visual Basic |Lập trình VB.NET |Tin học Văn phòng Đồ Họa | Tiếng anh chuyên ngành CNTT | Hệ điều hành | Công cụ lập trình |
Tính bao đóng và tính trừu tượng là 2 khai niệm quan trọng trong phương pháp lập trình hướng đối tượng. Qua video này chúng ta sẽ tìm hiểu 2 khái niệm này và các mức truy cập (access specifier) được hỗ trợ trong .NET
JOIN QUIZGROUP PARTNER PROGRAM:

Nguồn: https://madisonrep.org

Xem thêm bài viết khác: https://madisonrep.org/cong-nghe

Leave a Reply