🎶 Ngoài bản chính của Vương Đại Mao và Gia Gia ra thì đây cũng là một bản cover khá hot trên tiktok, giọng bạn này hay thật đấy, tên bốn chữ cũng khá đặc biệt ❤️.

☁️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖☁️

🎼 Trình bày : Dương Tử Kỳ Nha (杨梓琪呀)
🎼 Nhạc : Gia Gia (家家)
🎼 Lời : Gia Gia (家家)

☁️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖☁️

🎼 Dịch & Edit Video: Đầu Gỗ
🎼 Page Facebook : Đầu Gỗ (
🎼 Ảnh gốc : Ảnh lấy từ manga Con tim rung động (

✔️ PLZ DONOT RE-UP

☁️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖☁️

➔ 歌曲及其音乐版权为其音乐公司所有。如版权方认为影片有侵权一事,请与本频道联系,我们将彻底删除影片。
➔ I do not own original songs and images. Regarding copyright issues please contact me by email.
Email: [email protected]

Nguồn: https://madisonrep.org

Xem thêm bài viết khác: https://madisonrep.org/bat-dong-san

24 Comments

Đầu Gỗ

May 21, 2020

PIN YIN
Hái yǒu shén me děngdài
hái yǒu shén me bēi'āi
zhè gùshì zhōng de rén bù tài jīngcǎi
xià qùle yòu huílái
ér rén què yǐ bùzài
tā chóngfùzhe wǒ xiōngyǒng de rěnnài
jīnnián lánhuā yòu kāi
kāile tā yě huì bài
wǒ xiǎng yào yīgè rén huó dé jīngcǎi
yǒuxiē rén zǒng huì lái
yǒuxiē rén zài wǒ xīnzhōng zài páihuái
wǒ nále zǒng huì huán
nǐ nále jiù táo kāi
zài shīqù zhōng wǒ màn man de biàn dāi
shì bù tóngbù de wèilái
què bǎ shūbāo zhōng de rìjì gēnggǎi
bǎ xūwèi de chén'āi
yě quánbù dōu yǎngài
bǎ měi cì xīntòng dōu dàngchéng huógāi
bǎ xīn màn man de shìhuái
wǒ xiāngxìn zǒng yǒu yītiān nǐ huì míngbái
wǒ gěi nǐ de ài
wǒ gěi nǐ de ài
gěi nǐ de ài
gěi nǐ de ài
téng bù téngtòng bù tòng
zhèyàng yīzhí bèidòng
huànxiǎng zhōng wǒ de mèng
zǒng huì guòfèn yàomìng de jiǒng
zài guòqù měi gè shíhòu
wǒ dūhuì xiǎngxiàng de niàntou
bié pà nǐ jiùsuàn wǒ shì nǐ de
xiǎo xiǎo gǒu yě zǒng huì bèi dǎ tòng
yìniàn zhōng xiǎng bù tòng
què zǒng shì bèi yīcì tāo kōng
zài qùnián xiàtiān gēn nǐ shuōle
yīgè xiǎo xiǎo yāoqiú
dā yìng liǎo bù fàngshǒu
ér rújīn yě zàibu huítóu
hái yǒu shé me děngdài
hái yǒu shé me bēi'āi
zhè gùshì zhōng de rén bù tài jīngcǎi
xià qùle yòu huílái
ér rén què yǐ bùzài
tā chóngfùzhe wǒ xiōngyǒng de rěnnài
wǒ nále zǒng huì huán
nǐ nále jiù táo kāi
zài shīqù zhōng wǒ màn man de biàn dāi
shì bù tóngbù de wèilái
què bǎ shūbāo zhōng de rìjì gēnggǎi
bǎ xūwèi de chén'āi
yě quánbù dōu yǎngài
bǎ měi cì xīntòng dōu dàngchéng huógāi
bǎ xīn màn man de shìhuái
wǒ xiāngxìn zǒng yǒu yītiān nǐ huì míngbái
wǒ nále zǒng huì huán
nǐ nále jiù táo kāi
zài shīqù zhōng wǒ màn man de biàn dāi
shì bù tóngbù de wèilái
què bǎ shūbāo zhōng de rìjì gēnggǎi
bǎ xūwèi de chén'āi
yě quánbù dōu yǎngài
bǎ měi cì xīntòng dōu dàngchéng huógāi
bǎ xīn màn man de shìhuái
wǒ xiāngxìn zǒng yǒu yītiān nǐ huì míngbái
wǒ gěi nǐ de ài
la la la la la la…

Reply

Thị Thu Hoàng

May 21, 2020

Cho mk xin tên tiếng trung bài này với ạ

Reply

Tuanlemanh Le

May 21, 2020

Bài này giọng dương tử kỳ nha hay thực sự,hợp hơn cả vương đại mao và gia gia!giọng lạ chất vãi,nghe buồn man mác lại khắc khoải(tiktok đưa tôi đến đây)

Reply

BoxGamefunny

May 21, 2020

nhớ KD hát cơ

Reply

Thành Duy

May 21, 2020

Khá là hay

Reply

Son Nguyen

May 21, 2020

Yêu❤️❤️❤️❤️❤️

Reply

PhuocTrung Nguyen

May 21, 2020

Hay

Reply

hải yến

May 21, 2020

phiên âm ĐK mùa hạ năm ngoái

ua ná lơ chung huây oái, ní ná lơ chiu táo cai
chai sí chu chung ua man mab tơ biên tai
sì bú tung bú tơ quay lai
choe ba siu bao dung tơ ri chi câng cai

bá xú quay tơ chân ái,de chuấn bu tâu dang cai
ba máy xư xìn tung tâu tấng châng hua cai
ba xín mán man tơ si hoai
ua xang xi chung dâu y thiên ni huây mín bai
( ùa cây ni tớ ai )×4

Reply

Chanh Tử

May 21, 2020

Còn có gì để mà chờ đợi , còn có gì để mà xót xa.
Những con người trong câu chuyện này đâu phải quá ưu tú… 🙄

Reply

Huyen Nguyen

May 21, 2020

Xem từ ngày mới 80k view… 86 ngày đã qua a và tôi có lẽ sắp chỉ còn là kỉ niệm với nhau ^^

Reply

Thảo Nguyễn Thị

May 21, 2020

王大毛

去年夏天

作词:家家

作曲:家家

编曲:杨栋梁

还有什么等待 还有什么悲哀

这故事中的人不太精彩

夏去了又回来 而人却已不在

它重复着我汹涌的忍耐

今年兰花又开 开了它也会败

我想要一个人活得精彩

有些人总会来 有些人在我心中在徘徊

我拿了总会还 你拿了就逃开

在失去中我慢慢的变呆

是不同步的未来 却把书包中的日记更改

把虚伪的尘埃 也全部都掩盖

把每次心痛都当成活该

把心慢慢的释怀 我相信总有一天你会明白

我给你的爱

我给你的爱

我给你的爱

我给你的爱

疼不疼痛不痛 这样一直被动

幻想中我的梦 总会过分要命的囧

在过去每个时候我都会想像的念头

别怕你就算我是你的小小狗也总会被打痛

意念中想不痛 却总是被一次掏空

在去年夏天跟你说了一个小小要求

更多更详尽歌词 在 ※ Mojim.com 魔镜歌词网

答应了不放手 而如今也再不回头

还有什么等待 还有什么悲哀

这故事中的人不太精彩

夏去了又回来 而人却已不在

它重复着我汹涌的忍耐

我拿了总会还 你拿了就逃开

在失去中我慢慢的变呆

是不同步的未来 却把书包中的日记更改

把虚伪的尘埃 也全部都掩盖

把每次心痛都当成活该

把心慢慢的释怀 我相信总有一天你会明白

我拿了总会还 你拿了就逃开

在失去中我慢慢的变呆

是不同步的未来 却把书包中的日记更改

把虚伪的尘埃 也全部都掩盖

把每次心痛都当成活该

把心慢慢的释怀 我相信总有一天你会明白

我给你的爱

啦啦啦啦啦…

Reply

Thảo Nguyễn Thị

May 21, 2020

王大毛

去年夏天

作词:家家

作曲:家家

编曲:杨栋梁

还有什么等待 还有什么悲哀

这故事中的人不太精彩

夏去了又回来 而人却已不在

它重复着我汹涌的忍耐

今年兰花又开 开了它也会败

我想要一个人活得精彩

有些人总会来 有些人在我心中在徘徊

我拿了总会还 你拿了就逃开

在失去中我慢慢的变呆

是不同步的未来 却把书包中的日记更改

把虚伪的尘埃 也全部都掩盖

把每次心痛都当成活该

把心慢慢的释怀 我相信总有一天你会明白

我给你的爱

我给你的爱

我给你的爱

我给你的爱

疼不疼痛不痛 这样一直被动

幻想中我的梦 总会过分要命的囧

在过去每个时候我都会想像的念头

别怕你就算我是你的小小狗也总会被打痛

意念中想不痛 却总是被一次掏空

在去年夏天跟你说了一个小小要求

更多更详尽歌词 在 ※ Mojim.com 魔镜歌词网

答应了不放手 而如今也再不回头

还有什么等待 还有什么悲哀

这故事中的人不太精彩

夏去了又回来 而人却已不在

它重复着我汹涌的忍耐

我拿了总会还 你拿了就逃开

在失去中我慢慢的变呆

是不同步的未来 却把书包中的日记更改

把虚伪的尘埃 也全部都掩盖

把每次心痛都当成活该

把心慢慢的释怀 我相信总有一天你会明白

我拿了总会还 你拿了就逃开

在失去中我慢慢的变呆

是不同步的未来 却把书包中的日记更改

把虚伪的尘埃 也全部都掩盖

把每次心痛都当成活该

把心慢慢的释怀 我相信总有一天你会明白

我给你的爱

啦啦啦啦啦…

Reply

Thảo Nguyễn Thị

May 21, 2020

王大毛

去年夏天

作词:家家

作曲:家家

编曲:杨栋梁

还有什么等待 还有什么悲哀

这故事中的人不太精彩

夏去了又回来 而人却已不在

它重复着我汹涌的忍耐

今年兰花又开 开了它也会败

我想要一个人活得精彩

有些人总会来 有些人在我心中在徘徊

我拿了总会还 你拿了就逃开

在失去中我慢慢的变呆

是不同步的未来 却把书包中的日记更改

把虚伪的尘埃 也全部都掩盖

把每次心痛都当成活该

把心慢慢的释怀 我相信总有一天你会明白

我给你的爱

我给你的爱

我给你的爱

我给你的爱

疼不疼痛不痛 这样一直被动

幻想中我的梦 总会过分要命的囧

在过去每个时候我都会想像的念头

别怕你就算我是你的小小狗也总会被打痛

意念中想不痛 却总是被一次掏空

在去年夏天跟你说了一个小小要求

更多更详尽歌词 在 ※ Mojim.com 魔镜歌词网

答应了不放手 而如今也再不回头

还有什么等待 还有什么悲哀

这故事中的人不太精彩

夏去了又回来 而人却已不在

它重复着我汹涌的忍耐

我拿了总会还 你拿了就逃开

在失去中我慢慢的变呆

是不同步的未来 却把书包中的日记更改

把虚伪的尘埃 也全部都掩盖

把每次心痛都当成活该

把心慢慢的释怀 我相信总有一天你会明白

我拿了总会还 你拿了就逃开

在失去中我慢慢的变呆

是不同步的未来 却把书包中的日记更改

把虚伪的尘埃 也全部都掩盖

把每次心痛都当成活该

把心慢慢的释怀 我相信总有一天你会明白

我给你的爱

啦啦啦啦啦…

Reply

Manhhung Vo

May 21, 2020

Nghe mãi chẳng chán

Reply

Ốc Lầy

May 21, 2020

Mị từ tik tok bơi qua nè!!! Ai giống mị ĐIỂM DANH 👇👇👇

Reply

Văn Hơn Hồ

May 21, 2020

Tiktok đã đưa toi tới đây.

Reply

hoang huyen

May 21, 2020

nghe nhiều bản thấy bản này là hay nhất

Reply

thaopencil

May 21, 2020

bạn này là nam hay nữ nhỉ :3 giọng mê quá

Reply

linh TK

May 21, 2020

👍

Reply

Nguyen Tuan

May 21, 2020

Công ty tnhh MTV SX phần bón hữu cơ thuận tân xl

Reply

SƯUTẦM NHẠC

May 21, 2020

Bài hát này đã phát ra từ miệng "Ngáo Husky" Ngáo đưa tôi đến đây😂😂

Reply

Cẩm Ly Đàm

May 21, 2020

Xem mấy vid về PUBG với Free Fire trên Tiktok nghe thấy bài này nên lên đây lục 😅

Reply

Phương Phan

May 21, 2020

Bài này nghe đi thỉnh kinh phê vl

Reply

văn văn

May 21, 2020

Từ tiktok qua đây <3

Reply

Leave a Reply