Dự án photovoice “Triển lãm ảnh lưu động của trẻ em dân tộc thiểu số” là một sáng kiến của iSEE và Oxfam nhằm giúp trẻ em dân tộc thiểu số lên tiếng. Trẻ em (10 — 15 tuổi) dân tộc H’Mông, M’Nông, Chăm và Raglai ở 3 tỉnh Lào Cai, Đắk Nông, Ninh Thuận được trang bị máy ảnh và hướng dẫn chụp ảnh để tự ghi lại cuộc sống xung quanh mình, câu chuyện về từng bức ảnh do các em kể cũng được ghi lại. Dự án tạo điều kiện cho chính người trong cuộc được kể về cuộc sống của mình, từ đó tăng sự tự hào của các em về văn hóa, dân tộc mình.

© 2014. Contact us at [email protected] or tel (84-4)-6273-7933 for more information.
© 2014. Liên hệ với chúng tôi tại [email protected] hoặc điện thoại (84-4)-6273-7933 để có thêm thông tin.

Nguồn: https://madisonrep.org

Xem thêm bài viết khác: https://madisonrep.org/meo-vat

Leave a Reply