VTC | Tụt huyết áp có thể để lại những hậu quả đáng tiếc cho sức khỏe bệnh nhân. Làm thế nào để xử trí nhanh khi bị tụt huyết áp?

* Nguồn: VTC14
* Đăng ký VNOTV:
* Facebook:
* Xem thêm trên VTCNews:

Nguồn:https://madisonrep.org/

5 Comments

Thị Thuỷ Võ

February 19, 2020

Rau cần tây làm tụt h/a đó

Reply

Ông Cấn TV

February 19, 2020

sao tụt huyết áp lại geey nhồi máu não??

Reply

hieu hoa tran thi

February 19, 2020

tại sao huyết áp thâsp lại cho ăn rau cần tây?chương trình nên xem laị….

Reply

Hoangson Nguyen

February 19, 2020

Giảm hơn 20 mmHg chứ không phải g giảm hơn 200 mmHg nhé

Reply

Brenda Tran

February 19, 2020

Aya thay ddau wa muon khoc wa…

Reply

Leave a Reply